Portál VšeProAkce.cz a značka kvality Business Events Welcome®


Portál VšeProAkce.cz je pomocníkem pro pořadatele firemních eventů, ale i soukromých akcí, jako jsou svatby či oslavy. Jeho čtyři sekce dávají na výběr prostory všech druhů objektů po celé ČR, ale i kontakty na dodavatele služeb, zajímavých programů a poutavých vystoupení, a to prostřednictvím přehledných a aktuálních profilů se všemi podstatnými informacemi a fotogalerií. Díky možnosti volby i zcela specifických kritérií přináší tipy na scénáře a organizování eventů přesně odpovídajících potřebám a přáním zákazníků.

Portál podporuje značku kvality služeb B.E.W. (Business Events Welcome), která garantuje kvalitu služeb dodavatelů podnikajících v segmentu firemních a ostatních skupinových akcí. Značka je chráněna ve všech státech EU.